[Hoàn] Huynh trưởng

Huynh trưởng (长兄) Tác giả: Hanh Hanh (哼哼) Thể loại: Chủ công 1v1, ôn nhu học sinh xuất sắc công x tự ti anh trai thụ, ngụy huynh đệ, niên hạ, thoải mái nhẹ nhàng. Tình trạng bản gốc: Hoàn (32 chươn…

Nguồn [Hoàn] Huynh trưởng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s